Рекреація

Одним із важливих напрямків роботи Карпатського біосферного заповідника є розвиток екотуризму та раціональне використання туристично-рекреаційного потенціалу території.

Саме для цього в заповіднику створено відповідний структурний підрозділ – відділ рекреації та сталого розвитку. 

Ми тісно співпрацюємо з  відділом науково-дослідної роботи та міжнародної співпраці (в напрямку реалізації міжнародних проєктів, дотичних до питань рекреації та сталого розвитку) та відділом екологічної освітньо-виховної роботи (в частині проведення навчальних студентських практик та проведення презентацій роботи установи).

З початку свого створення ми займались розробкою та маркуванням туристичних маршрутів, облаштуванням місць відпочинку, збереженням природних цінностей та їх раціональним використанням, зміцненням та вдосконаленням рекреаційної інфраструктури. 

Кожного для ми працюємо над популяризацією Карпатського біосферного заповідника як рекреаційно-туристичного об’єкту. Для цього працівники відділу беруть участь в різноманітних туристичних виставках та форумах, екологічних акціях, екотуристичних екскурсіях, а також систематично подають інформацію до різноманітних друкованих та електронних ЗМІ, інтернет-ресурсів та соцмереж. А ще ми намагаємось розповсюджувати інформацію про екотуристичні садиби та туристичні послуги через візит-центри Карпатського біосферного заповідника.

Наша команда залюбки проводить екскурсії для туристичних груп різного віку у високогірні райони Карпатського біосферного заповідника та до найцікавіших природних та культурних об’єктів. А ще разом із відділом екологічної та освітньо-виховної роботи організовуємо практику для студентів вищих навчальних закладів як на національному, так і на міжнародному рівнях.