Проведено наукові експедиції у Долину нарцисів

На сьогоднішній день Долина нарцисів потерпає від низки екологічних проблем, які пов’язані з колишнім господарюванням, оскільки даються взнаки зміни у гідрологічному режимі внаслідок проведення на початку 70-х років минулого століття осушувальних робіт та вирубка лісів на всій території водозбірного басейну. Результатом є відчутні негативні зміни у видовому складі рослинних угруповань урочища: зменшується участь у складі травостою кількість рідкісних вологолюбних видів. Інтенсивне заростання чагарниками витісняє популяції багатьох видів лучних рослин.
Для стабілізації екологічної ситуації у Долині нарцисів науковці ботанічної лабораторії та лабораторії екологічного моніторингу періодично виконують низку наукових та природоохоронних заходів:
 • опис рослинності на облікових ділянках для виявлення змін видового складу і структури рослинного покриву у зоні дії шлюзу біля свердловин, які встановлені для спостереження за динамікою рівня ґрунтових вод;
 • влаштування на водотоках тимчасової дії перепадів-загат із вербових гілок і оглеєного ґрунту для підняття рівня ґрунтових вод;
 • утримання у належному стані свердловин для спостереження за динамікою рівня грунтових вод;
 • влаштування гідрорегуляційних шлюзів на головних меліоративних каналах;
 • опис рослинного покриву та спостереження за динамікою нарцису вузьколистого на ділянках, на яких зафіксовано пожежі;
 • облік рослинності на пробних площах, на яких проводилося і не проводилося сінокосіння;
 • картування місцезростань нарцису вузьколистого та півників сибірських;
 • облік представників родини Орхідних;
 • фіксація розповсюдження інвазивних видів рослин;
 • контроль за чисельністю гігрофітів.
Проведення вищенаведених заходів є запорукою належного функціонування даного водно-болотного комплексу та подальшого його збереження для майбутніх поколінь.
Вже другий рік поспіль до реалізації вищенаведених заходів приєднується команда ГО Дунайсько-Карпатська Програма на чолі з Богданом Процем та волонтери.

Новини

Відзначили Всесвітній день дикої природи

Вперше це молоде свято відзначили у 2013 році. З цього часу день регулярно нагадує нам про вразливість світу фауни та флори та нагальну потребу в його захисті. Адже в іншому випадку дика природа просто буде знищена. Ми відзначили свято дикої природи еколого-освітніми заходами. В Долині нарцисів відбулася тематична екскурсія екологічною стежкою. Учасниками стали 15 місцевих […]

 • Екоосвіта

Цікава знахідка при польових обстеженнях

У Кузійському масиві Карпатського біосферного заповідника на вкритих мохом скелях та стовбурах старих буків зростає лобарія легеневоподібна – листуватий епіфітний лишайник з роду Лобарія, який дуже чутливий до змін лісових екосистем. Крім даного масиву, лобарія також зустрічається у Свидовецькому, Чорногірському, Марамороському та Угольсько-Широколужанському масивах заповідника. Нове місцезростання лобарії обліковано науковцями ботанічної лабораторії під час обстеження […]

 • Дослідження